معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: توسعه اقتصادی با تشکیل تعاونی های شرکت دانش بنیان میسر می شود

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ، دکتر محمود قنبری در نودویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت : شرکت های دانش بنیان استان می توانند با تشکیل تعاونی قدم های موثری را در راه توسعه اقتصادی بردارند.

وی  با بیان اینکه بیست و پنج درصد از اقتصاد کشور باید توسط تعاونی ها اداره شود، افزود : شرکت های دانش بنیان با تشکیل تعاونی ها و سپس اتحادیه می توانند مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی را هموار کنند.  وی تصریح کرد :تمام مدیران دستگاه های اجرایی به ویژه بخش خصوصی مکلف به حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولید کنندگان هستند زیرا با این حمایت علاوه بر ایجاد و تولید ثروت ، مردم نیز منتفع می شوند.