رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی گفت: ارز ترجیحی سالهاست که آثار منفی خود را به اقتصاد تحمیل کرده است و حذف آن در بلندمدت موجب رونق اقتصادی می شود.

سعید پورآبادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عرضه ارز ترجیحی برای بهبود چالش های اقتصادی جامعه برنامه ریزی شد اما با گذشت چند سال این سیاست نتوانسته مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند و اکنون زمان این جراحی اقتصادی فرا رسیده است.

وی تصریح کرد: زمانی که ارز ترجیحی عرضه شد، برخی افراد با ارز ارزان کالاهای لوکس وارد و با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش می رساندند و به سودهای زیادی از کنار این سیاست بیمار دست می یافتند که موجب نارضایتی مردم شد.

رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی افزود: اجرای سیاست های بزرگ اقتصادی در ابتدا با چالش هایی همراه است و در کوتاه مدت بر بازار اثر می گذارد اما در بلند مدت موجب کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد می شود.

وی اضافه کرد: در صورت حذف ارز ترجیحی ممکن است تولیدکنندگان در تهیه مواد اولیه بدلیل کمبود نقدینگی دچار مشکل شوند، چرا که مواد اولیه را باید با قیمت بالاتری بخرند ولی تبعات مثبت این سیاست در دراز مدت بر موقعیت اقتصادی آنان نیز تاثیرگذار است.

پورآبادی عنوان کرد: دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی برنامه ریزی های لازم را انجام داده است و یارانه آن نیز به حساب مستقیم مردم به صورت کارت اعتباری اختصاص داده می‌شود.

وی خواستار تشدید بازرسی ها همزمان با اجرای این سیاست اقتصادی شد و گفت: دستگاه های ناظر و ذیربط باید در زمان لازم بر بازار نظارت ویژه کنند و اجازه ندهند تا سودجویان از این فرصت برای احتکار و بر هم زدن نظام اقتصادی کشور استفاده کنند.