فطر بر تمامی مسلمین و پایان ماه مهمانی خدا بر تمام روزه داران تبریک و تهنیت باد

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی / بجنورد