دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی گفت: به منظور جذب سرمایه گذار، همایشی با حضور مدیران دستگاه‌ها سال آینده برگزار می‌شود تا در آن تمامی مشکلات بررسی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی،سعید پورآبادی در آخرین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: طی سال جاری ۱۵ مصوبه ملی داشتیم که این موارد در اتاق ایران مطرح و پیگیری شد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ادامه داد: به منظور جذب سرمایه گذار، همایشی با حضور مدیران دستگاه‌ها سال آینده برگزار می‌شود تا در آن تمامی مشکلات بررسی شود.

وی در ادامه کاهش سهمیه بیمه قالیبافان را یک مشکل برای این حرفه دانست و افزود: باید هویت خراسان شمالی حفظ شود و این مسئله با تقویت صنایع دستی که یکی از موارد آن قالیبافی است، میسر خواهد شد.

دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: باید سهمیه بیمه قالیبافان خراسان شمالی حفظ و در آینده افزایش یابد. وی بیان داشت: خراسان شمالی در گذشته ۷ هزار نفر بیمه شده در این حرفه داشته که اکنون این عدد به ۲ هزار نفر رسیده است