این هیات به منظور بازدید از نمایشگاه اکسپو دبی و با هدف بهره‌برداری اقتصادی از فرصت‌های  نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی در کشور امارات عازم شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، هیات اتاق بازرگانی خراسان شمالی در  بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، گردشگری، صنایع غذایی و ورزشی می باشد  که نهم اسفند ماه سال  جاری به شهر دبی امارات عازم شدند تا ضمن شرکت در نمایشگاه اکسپو به مذاکره با نمایندگان کشورهای مختلف برای مراودات تجاری، معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های استان و شناسایی و بازاریابی بازارهای صادراتی طرفین بپردازنند.