معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: ثبات قیمت ها مورد تاکید دولت است لذا هیچ کس حق افزایش خودسرانه قیمت ها را ندارد و با گران فروشان به شدت برخورد می شود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی، محمود قنبری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به برخی افزایش قیمت‌ها، گفت: این مسئله مورد تاکید دولت است لذا هیچ کسی حق افزایش قیمت‌ها را ندارد.

وی افزود: عده‌ای سعی دارند بازار را بر هم بزنند که باید به شدت با آن‌ها برخورد کرد.

قنبری در ادامه با اشاره به کم کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به اصناف، گفت: طی همین هفته جلسه‌ای با بانک‌ها برگزار خواهد شد و آن‌ها موظف به پرداخت تسهیلات خواهند شد. وی  بیان داشت: پروانه کسب اصناف باید مجوزی برای دریافت وام آن‌ها باشد.