استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه ارتباط با ترکمنستان یکی از خواسته‌های مهم رئیس جمهور از استان است،گفت: باید تاجران خراسان شمالی و تجار بزرگ کشور ترکمنستان مرتبط شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی، محمدرضا حسین نژاد  در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  ارتباط با ترکمنستان را یکی از خواسته‌های مهم رئیس جمهور از استان خراسان شمالی ذکر کرد.

وی افزود: باید تاجران خراسان شمالی و تجار بزرگ کشور ترکمنستان را با یکدیگر مرتبط کنیم.

حسین نژاد بیان داشت: نامه‌ای به رئیس جمهور برای طرح در هیأت دولت در همین خصوص ارسال شده است.

وی افزود: سعی داریم تا بعد از عید مقدمات این ارتباط ایجاد شود.

 استاندار خراسان شمالی در ادامه تاکید کرد: مجموعه مدیریتی استان از اقدامات افرادی که قصد به هم ریختن بازار را دارند چشم‌پوشی نخواهد کرد.

وی دامه داد: هیچ استثنایی در قوانین وجود ندارد لذا همه باید مطیع قانون باشند.

وی افزود: تمامی اصناف از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید نرخ‌های مصوب را رعایت کنند در غیر این صورت با آن‌ها برخورد خواهد شد.

حسین نژاد تصریح کرد: تعزیرات و سایر بازرسان باید به اقدامات فروشگاه‌های زنجیره‌ای ورود کنند زیرا هر کسی که در استان فعالیت و کسب و کار دارد، در مقابل قوانین مصوب یکسان هستند. نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: هیچ کس حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارد لذا همه نرخ‌ها باید ثابت بماند.