دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی با اشاره به سفر احتمالی مسئولان ارشد ترکمنستان به ایران، گفت: شورای گفتگوی استان های شرقی کشور برای ارائه پیشنهادات خود در خصوص این سفر، نشست مشترک برگزار  کردند.

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی، سعید پورآبادی اظهار کرد: نشست مشترک دبیر خانه های شوراهای گفت و گوی استانهای خراسان رضوی ،جنوبی ،شمالی و سیستان و بلوچستان روز دوشنبه برگزار شد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ادامه داد: این جلسه به منظور همفکری برای ارائه پیشنهاد به دولت در راستای سفر مسئولان ارشد کشور ترکمنستان به ایران است.

وی افزود:برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای جذب سرمایه گذاری و تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها، باید راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

پورآبادی تصریح کرد: تفاهم نامه هایی بین استان های خراسان شمالی و رضوی با استانهای مرو و اخال ترکمنستان منعقد شده که در این سفر می توان به تداوم و استفاده بیشتر از آن ها تاکید کرد.