دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی اظهارداشت: دادگاه های تجاری آثار مثبتی برای تجار و تولیدکنندگان دارد.

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی، سعید پورآبادی اظهار کرد: پس از پیگیری های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سطح ملی، معاون اول قوه قضائیه دستور برگزاری دادگاه های تجاری را صادر کرد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ادامه داد: بناست دادستانی کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی با همکاری یکدیگر طی ۱۵ روز آینده این دادگاه ها را تشکیل دهند.پ

وی افزود: دادگاه های تجاری می تواند نقش مهمی را در احقاق حقوق تجار و تولیدکنندگان ایفا کند. پورآبادی بیان داشت : موضوعات تجاری تخصصی بوده و نیازمند بررسی تخصصی نیز است؛ لذا تصمیم مهم قوه قضائیه می تواند آثار مثبتی را در آینده داشته باشد.