زیرساخت های مورد نیاز برای عرضه و فروش مستقیم و برخط تولیدات کشاورزی و محصولات روستاییان استان در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بجنورد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی  خراسان شمالی ، اشکان کاویانی ، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بجنورد در این جلسه با تاکید بر توانمند سازی واحدهای تولیدی و خانوادگی روستایی گفت: یکی از اولویت های این کمیسیون حمایت و همراهی با ایده های فناورانه و خلاق برای کمک به فروش آنلاین محصولات روستایی استان است.

وی با اشاره به ظرفیت و کیفیت بالای محصولات باغی و تولیدات روستایی خراسان شمالی افزود: یکی از راهکارهای مهم در ایجاد ثروت و تشکیل زنجیره ارزش برای تولیدات روستایی، فروش مستقیم این محصولات به مصرف کننده است.

وی مهمترین دستاورد ایجاد سامانه فروش آنلاین محصولات کشاورزی و روستایی استان را حذف واسطه ها خواند و تصریح کرد: با حذف واسطه ها علاوه بر قیمت مناسب برای مصرف کننده ، می توان کیفیت بالای محصولات را نیز حفظ کرد.

کاویانی خواستار حمایت جدی مسئولین استان و دستگاه های مربوطه از ایجاد و راه اندازی سامانه فروش آنلاین تولیدات کشاورزی و محصولات روستاییان شد و ادامه داد: کمیسیون کشاورزی اتاق از هرگونه ایده ای در این خصوص استقبال و حمایت خواهد کرد. در این جلسه، مدیرعامل چند شرکت و موسسه فناورانه و دانش بنیان نیز شرکت داشتند که به طرح موضوعاتی همچون قیمت گذاری محصولات، قابلیت های یک سامانه هوشمند برای فروش محصولات کشاورزی و همچنین چگونگی عرضه محصولات کشاورزان در سامانه های آنلاین و تشویق روستاییان برای استقبال از سامانه های فروش آنلاین پرداختند.