با محوریت : بحث و گفتگو در خصوص بیان چالش ها و مشکلات پیش روی تجار

فعالان بخش خصوصی در این نشست به بیان دغدغه‌ها و مشکلات پیش روی خود  پرداختند و پیشنهاد‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و توسعه مناسبات تجاری استان مطرح کردند. اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته شده است  و نقش مشاور سه قوه را در کشور بر عهده دارند تا صدای بخش‌خصوصی را در بیان مشکلات آنها در سطح کلان مطرح نمایند