رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت:  باتوجه به کاهش بارندگی ها و ذخیره منابع آبی مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی از ضروریات است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی،اشکان کاویانی در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی که در محل سالن جلسات اتاق بجنورد برگزار شد به کاهش بارندگی ها و ذخیره منابع آبی استان اشاره کرد و  بر ضرورت  رعایت الگوی مصرف چه در بخش آب شرب و چه کشاورزی برای عبور از این شرایط تاکید کرد.

وی تنها راهکار حفظ منابع آبی را مدیریت مصرف دانست و اظهار داشت: با توجه به این که ایران کشور خشک و نیمه خشکی است بنابراین مدیریت مصرف آب بزرگترین چالش کشور است.

وی بر اهمیت اجرای برنامه های بهره وری مصرف آب تاکید کرد و از مهمترین اقدامات برای کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی را تجهیز اراضی به شیوه های نوین آبیاری و جایگزین آن با آبیاری سنتی عنوان کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در ادامه به دستاوردهای سفر اخیر هیات تجاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی به قزاقستان اشاره کرد و اظهارداشت: طی رایزنی های انجام شده با دانشگاه کشاورزی آلماتی مقرر شد تا دفتر پژوهشی و آموزشی برای انجام رویدادها و فعالیت های تحقیقاتی در این دانشگاه راه اندازی شود تا روند فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی نخبگان خراسان شمالی در قزاقستان تسهیل شود.

دکتر محمد پاکمهر ، نماینده مردم بجنورد،مانه وسملقان،گرمه وجاجرم و راز وجرگلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با قدردانی از برنامه های اتاق  به ویژه برگزاری این گونه جلسات موثر گفت: بحران خشکسالی و آب به عنوان یکی از دغدغه های ما در استان است که با مدیریت منابع آب و تشکیل این نوع جلسات و استفاده از راهکارها و تجربیات کارشناسان خبره در حوزه کشاورزی میسر خواهد شد.

وی دستاوردهای سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی به قزاقستان را بسیار برای استان ارزشمند دانست و انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه کشاورزی آلماتی و  تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات کارشناسان و نخبگان استان خراسان شمالی با دانشمندان حوزه کشاورزی استان آلماتی بسیار با اهمیت برشمرد.

پاکمهر با بیان این که اقلیم خراسان شمالی یک اقلیم خشک است،اظهار داشت: هم اکنون ۱۱ دشت استان در وضعیت بحرانی قرار دارد بنابراین ضرورت دارد تدابیر ویژه اندیشیده شود. وی افزود: در این خصوص باید به دنبال مدیریت مصرف آب از طریق کشت گلخانه ای، تغییر الگوی کشت یا آبیاری نوین باشیم