دیدار دکتر محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی با سعید پورآبادی ریاست و علی محمد جاجرمی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان شمالی

دراین دیدار به  بررسی ابعاد بیشتری از وضعیت کنونی تولید و مشکلات پیش روی تولید کنندگان و تجار استان پرداخته شد  و خواستار حمایت بیشتر نمایندگان مجلس از واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی استان  شد.

همچنین اشاره ای به دستاوردهای سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی به کشور قزاقستان گردید.