هیات تجاری خراسان شمالی با مدیران – کارشناسان – پژوهشگران و محققین دانشگاه آگرو یونیورسیتی قزاقستان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی، این دیدار با هدف بررسی وضعیت کشاورزی در کشور قزاقستان  انجام شد.

همچنین  به بررسی شرایط اقلیمی،توانمندی های فنی جهت اخذ راهنمایی های لازم برای کشت فراسرزمینی و گلخانه ای به تجار ایرانی پرداختند.