رییس مرکز نوآوری و تبادلات تجاری ایران و قزاقستان گفت: قزاقستان از کشت فرا سرزمینی ایران در آن کشور حمایت می کند و کشاورزان ایرانی که در این زمینه فعالیت داشته باشند از یارانه های دولتی نهاده‌های کشاورزی بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، محمد اشرف اکبری در خصوص سفر هیات تجاری این استان به کشور قزاقستان برگزار شد اظهار داشت: در دهه های گذشته کشاورزانی از ایران در این کشور کشت فراسرزمینی داشتند که از حمایت های دولت قزاقستان بهره مند بودند.

این مسوول قزاقستانی با بیان اینکه قزاقستان کشوری پهناور دارای اراضی کشاورزی مناسب غنی و پر آب است افزود: این کشور  همچنین دارای مناطق سردسیر که کشاورزان ایرانی می توانند غلات، ذرت، دانه های روغنی و عدس کشت کنند.

اکبری گفت: مناطق جنوبی این کشور نیز گرمسیر است که می توان در این مناطق برنج کاری کرد.

وی اظهار داشت: در سال های گذشته شرکت هایی از ایران برای مکانیزه شدن کشت برنج به این کشور سفر کردند اما بعد از شیوع ویروس کرونا حضور این شرکت ها کمرنگ شد.

رییس مرکز نوآوری و تبادلات تجاری ایران و قزاقستان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه این کشور در زمینه گسترش فعالیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی علاقه مند است افزود: کشت و کار در تمامی بخش های زراعی و باغی در قزاقستانی قابلیت اجرایی دارد.

اکبری افزود: حتی دولت قزاقستان به منظور حمایت از قشر کشاورز و شرکت های این بخش در حوزه آب و سایر خدمات یارانه نیز می دهد، این کشور زمین های کشاورزی را به ایرانیان واگذار خواهد کرد. وی اشاره ای به کمبود علوفه دامی در کشور و همچنین استان خراسان شمالی نیز کرد و افزود: کشور پهناور قزاقستان اراضی بسیار زیادی برای کشت انواع گیاهان علوفه ای دارد