رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی بر حمایت از توسعه معادن و صنایع معدنی توسط بخش خصوصی با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی  تاکید کرد و از شروع سرمایه گذار حوزه معدن استان به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برای استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، سعید پورآبادی ، در نشست بایک سرمایه گذار حوزه معدن ،گفت: یکی از شاخص های اصلی برای تحقق رشد و توسعه در برنامه‌های توسعه، جذب سرمایه گذاری های جدید و توجه به بهره وری است.

وی یکی از الزامات رشد اقتصادی کشور و افزایش توان بخش خصوصی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و بیان داشت:  افزایش سرمایه‌گذاری یعنی افزایش تولید و درنهایت افزایش تولید منجر به صادرات، اشتغال، درآمد و رفاه خواهد شد.

وی افزود: چراکه جامعه ما امروز نیازمند توسعه و ایجاد شغل است و معدنکاری می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور در این حوزه به ایفای نقش بپردازد.

پورآبادی  با اذعان بر این که  امروزه جذب سرمایه در بنگاه‌های اقتصادی دولتی متمرکز شده اظهارداشت: در این زمینه  بخش خصوصی درصدد است سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط جذب کند.

وی افزود: به همین دلیل دولت‌ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی مدام در تلاش و رقابت‌اند که بتوانند فرایندهای جذب سرمایه را به‌گونه‌ای تسهیل و از آن حمایت کنند.

پورآبادی  با تاکید بر نقش استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صنایع موجود ، اظهارداشت:

نقش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از پیشران های خروج از رکود اقتصادی کشور قابل توجه خواهد بود.

به گفته برخی مسئولان  تکمیل زنجیره سرمایه گذاری در بخش معدن، یکی از راه حل های مقابله با خام فروشی در این بخش است. رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی جذب منابع و سرمایه‌های داخلی و خارجی درجهت اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی،برنامه‌ریزی برای جذب منابع و سرمایه‌های داخلی و خارجی جهت توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور و بررسی راهکارهای لازم به منظور شناسایی منابع جدید حمایتی و جذب سرمایه را ازجمله راهکارهای پیشنهادی درحوزه معدن ذکر کرد