سازمان توسعه تجارت ایران مهلت شرکت صادرکنندگان در رویداد انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال ۱۴۰۰ را تا ۲۵ تیرماه امسال تمدید کرد.

بر این اساس صادرکنندگان می‌توانند تا ۲۵ تیرماه با ثبت نام در سامانه http:/tpo.ir/expo1400 نسبت به تهیه اسناد و مدارک مرتبط اقدام نمایند.

پس از پایان مهلت ثبت نام مرحله تحویل اسناد و مدارک به دبیرخانه ستاد صادرکنندگان نمونه ملی آغاز خواهد شد.

سال گذشته، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عهده دار انتخاب صادرکنندگان و برگزاری این رویداد شده بود که امسال این امتیاز از اتاق ایران سلب شده و مجدد سازمان توسعه تجارت ایران، این فرآیند را به عهده گرفته است.