روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی سالروز رحلت امام خمینی (ره) وقیام ۱۵ خرداد تسلیت می گوید