جلسه کارشناسی کمیته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور جلسه بررسی موارد مطروحه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای تحقق شعار سال (تولید ، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها)
– تعیین تکلیف برق تعلق گرفته به مجوزهای صادره از سازمان صمت و شرکت شهرک های صنعتی در محل سالن جلسات اتاق بجنورد برگزار شد