امروز : سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ساعت : ۱۵:۳۱:۵۲

Video Reports

امضا اسنادتفاهم نامه اتاق بازرگانی با قزاقستان باحضور رسانه هاو مدیران استانی

اسنادتفاهم نامه اتاق بازرگانی با قزاقستان باحضور رسانه هاو مدیران استانی امضا شد.

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار جدید

انعکاس اعزام هیئت تجاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی در رسانه ی ملی کشور قزاقستان

ویدئوی مجموعه برنامه های هیئت تجاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی به قزاقستان

مشاهده ویدئو کامل در کانال تلگرامی اتاق به آدرس otaghbazarganibojnurd@