امروز : شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ساعت : ۰۱:۴۹:۵۵

کارکنان اتاق بازرگانی خراسان شمالی – بجنورد

کارکنان و اعضا اتاق بازرگانی بجنورد

زهره یوسفی

زهره یوسفی

مسئول امور مالی و اداری

بهرام صمدی

بهرام صمدی

مسئول خدمات امور بازرگانی

مریم قدوسی

مریم قدوسی

مسئول دبیرخانه و بایگانی

اکرم رشیدی

اکرم رشیدی

کارشناس روابط عمومی

مریم محروقی

مریم محروقی

مسئول شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

سعید قره باشلو

سعید قره باشلو

مسئول اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

فاطمه برزگر

فاطمه برزگر

مسئول روابط عمومی – رابط بسیج

فرزانه صمدی

فرزانه صمدی

مسئول صدور کارت

قربانعلی ایزانلو

قربانعلی ایزانلو

خدمات و پذیرایی

امان مراد ملک زاده

امان مراد ملک زاده

مسئول خدمات و باغبانی

مرضیه علی آبادی

مرضیه علی آبادی

مسئول دفتر ریاست و آموزش

مرضیه رضایی

مرضیه رضایی

مسئول صدور کارت

باسط یزدانی

باسط یزدانی

مسئول حسابداری

علی ببوئی

علی ببوئی

نگهبان شبانه