امروز : شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ساعت : ۰۹:۱۰:۳۸

کارکنان اتاق بازرگانی خراسان شمالی – بجنورد

کارکنان و اعضا اتاق بازرگانی بجنورد

مریم محروقی

مریم محروقی

کارشناس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

فاطمه برزگر

فاطمه برزگر

کارشناس روابط عمومی

باسط یزدانی

باسط یزدانی

کارشناس حسابداری

بهرام صمدی

بهرام صمدی

کارشناس خدمات امور بازرگانی

علی ببوئی

علی ببوئی

نگهبان شبانه

مریم قدوسی

مریم قدوسی

کارشناس دبیرخانه و بایگانی

سعید قره باشلو

سعید قره باشلو

کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

سیده ارغوان شریعت

سیده ارغوان شریعت

مسئول کمیسیون های تخصصی

مرضیه رضایی

مرضیه رضایی

کارشناس صدور کارت

امان مراد ملک زاده

امان مراد ملک زاده

مسئول خدمات و باغبانی

اکرم رشیدی

اکرم رشیدی

مسئول دفتر ریاست

مرضیه علی آبادی

مرضیه علی آبادی

کارشناس آموزش

نیکتا مقنیان

نیکتا مقنیان

کارشناس امور مالی

فرزانه صمدی

فرزانه صمدی

کارشناس صدور کارت

قربانعلی ایزانلو

قربانعلی ایزانلو

خدمات و پذیرایی