امروز : شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ساعت : ۰۹:۱۶:۲۳

اولین جلسه کمیسیون صنایع، احداث و خدمات فنی مهندسی در سال ۹۸

دومین صورتجلسه کمیسیون صنایع غذایی

دومین صورتجلسه کمیسیون صنایع غذایی

دومین صورتجلسه خرداد ۹۸

دومین صورتجلسه خرداد ۹۸

صورتجلسه تیر ۹۸

صورتجلسه تیر ۹۸

صورتجلسه مرداد ۹۸

صورتجلسه مرداد ۹۸

الزام کنترل دستگاه های نظارتی بر قیمت شیر

درجلسه کمیسیون صنایع غذایی تاکید شد: الزام کنترل دستگاه های نظارتی بر قیمت شیر الزام کنترل دقیق دستگاه های نظارتی برقیمت شیر، حذف توزیع نهاده های دام توسط دلالان و مراکز جمع آوری شیر و جلوگیری از خروج شیر استان…

صورتجلسه کمیسیون صنایع غذایی+بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی ماکارونی یاس

باهدف بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تهیه مواد اولیه و گمرک شرکت تعاونی ماکارونی یاس شهر

جلسه کمیسیون صنایع غذایی

جلسه کمیسیون صنایع غذایی