رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌شمالی در جلسه با آژانس توسعه تجارت  و تجار کالوگا خبرداد:

امضای تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی با آژانس توسعه تجارت کالوگا

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، دکتر مازیار زند، رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌شمالی در جلسه با آژانس توسعه تجارت  و تجار کالوگا، ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه استان خراسان شمالی، بیان کرد:  قرار گرفتن دو استان در کریدور شمال – جنوب، فرصت مناسبی است تا بجنورد به عنوان هاب توزیع محصولات روسیه در ایران و کالوگا بعنوان هاب توزیع محصولات ایران در روسیه، همکاری داشته و امکانات تجاری در اختیار تجار دو کشور قرار دهند.

همچنین در مذاکرات با معاون استاندار کالوگا، امکان برقراری پروازهای باری فی‌مابین دو مرکز استان مورد بررسی قرار گرفت.

هیات تجاری خراسان شمالی ۲۸ شهریورماه امسال عازم روسیه شد.