اولین جلسه « کمیسیون تخصصی صنایع » اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی با حضور رئیس کمیسیون صنایع اتاق جناب آقای مهندس جاجرمی و اعضای محترم حاضر در جلسه از ساعت ۹ تا ۱۱ امروز مورخ (۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ ) در محل سالن جلسات پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.
و در پایان جلسه اعضای حاضر از پیشرفت فیزیکی ساختمان کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌ها بازدید نمودند.

✍️دستور جلسه :👇

  • معرفی و شناخت متقابل اعضا در جهت هماهنگی، تعامل و همگرایی موثر
  • تشریح وظایف و ماموریت اعضای کمیسیون
    –  تبیین برنامه راهبردی اولیه کمیسیون صنایع

🔹در این جلسه موضوعاتی:

پیرامون شناسایی مشکلات محیط کسب وکار و ارائه بهترین راهکار عملیاتی رفع موانع تولید مطرح و تبادل نظر گردید.

◾روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی بجنورد

www.bojnourdccim.ir
https://t.me/otaghbazarganibojnurd
Https://Instagram.com/bojnourdccim.ir

✍️دستور جلسه :👇

  • معرفی و شناخت متقابل اعضا در جهت هماهنگی، تعامل و همگرایی موثر
  • تشریح وظایف و ماموریت اعضای کمیسیون
    –  تبیین برنامه راهبردی اولیه کمیسیون صنایع

🔹در این جلسه موضوعاتی:

پیرامون شناسایی مشکلات محیط کسب وکار و ارائه بهترین راهکار عملیاتی رفع موانع تولید مطرح و تبادل نظر گردید.

◾روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی بجنورد

www.bojnourdccim.ir
https://t.me/otaghbazarganibojnurd
Https://Instagram.com/bojnourdccim.ir