در دومین جلسه ی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بجنورد ، باحضور اکثریت اعضای حاضر عناوین کمیسیون‌های تخصصی دوره پنجم هیات نمایندگان اتاق بجنورد مشخص و روسای این دوره کمیسیون ها انتخاب شد.

♦️در این دوره تعداد کمیسیون‌های تخصصی اتاق بجنورد به ۱۰ کمیسیون افزایش یافت.

✍️به گزارش روابط عمومی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌شمالی
🔹عناوین کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی بجنورد در دوره پنجم به شرح ذیل می باشد :
👇👇👇

۱- کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات
۲- کمیسیون انرژی ومحیط زیست، حمل و نقل وگمرک
۳- کمیسیون مالکیت فکری و قضایی
۴- کمیسیون معادن و صنایع معدنی
۵- کمیسیون گردشگری و صنایع دستی
۶- کمیسیون فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
۷- کمیسیون صنایع
۸- کمیسیون بازار پول و سرمایه، بانک، مالیات، کارآفرینی، سرمایه گذاری، بیمه و تأمین اجتماعی
۹- کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی
۱۰- کمیسیون صنایع غذایی و صنایع وابسته