زند در نشست فعالین اقتصادی و تجاری خراسان شمالی با تجار ترکمنستانی عنوان کرد:

اشتراکات فرهنگی در توسعه روابط دو کشور نقش بسزایی دارد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، مهندس مازیار زند عصر امروز (یکشنبه ۲۲ خرداد) در نشست تجاری با فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور ترکمنستان با اعلام این مطلب گفت: خراسان شمالی به عنوان گنجینه فرهنگ ها و رنگین کمان اقوام در کشور شناخته شده است.

وی افزود: طی سال های گذشته این استان و استان آخال ترکمنستان فراز و نشیب های زیادی را طی کرده اند و در این مدت وابستگی فرهنگی نقطه اشتراک و نزدیکی بین ۲ استان شده است.

وی ادامه داد: قوم ترکمن در خراسان شمالی نیز در کنار دیگر اقوام همواره مورد احترام و عزت بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی اظهارداشت: تجارت از گذرگاه فرهنگی عبور می کند و همکاری ها بین ۲ کشور نیز بی شک پایدار خواهد ماند چراکه اشتراکات فرهنگی کمک بسیار برای ارتقای این موقعیت محسوب می شود.

وی بیان داشت: دراین راستا از دولتمردان ۲ طرف انتظار می رود بر مبنای تفاهمات فرهنگی نسبت به توسعه مراودات طرفین دراین خطه از کشور تلاش بیشتری داشته باشند.