تاریخ برگزاری انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تغییر کرد و این انتخابات ۲۰ اسفند برگزار می‌شود.

پیش از این قرار بود این انتخابات دهم اسفند برگزار شود که با توجه به تاخیرهای ایجاد شده در فرآیند ثبت‌نام و تمدید مهلت ثبت‌نام و تکمیل مدارک برای نامزدان، برگزاری انتخابات به تعویق افتاد.

براین اساس انتخابات اتاق‌های بازرگانی روز ۲۰ اسفند و صرفا به صورت حضوری برگزار می‌شود.