دیدار یوسف نجدی مدیریت امور شعب و بازار یابی بانک توسعه صادرات با سعید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی

 باهدف:

 تعامل، ارتباطات وهمکاری های متقابل با یکدیگر، بررسی مشکلات بانکی واحدهای تولیدی، حمایت از واحدهای تولیدی ، تسهیل در فرایند بانکی برای بخش خصوصی و… در این دیدار برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بجنورد از جمله اشکان کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی، عبدالله خدا بنده رئیس کمیسیون معدن و حیدر حیدریان مدیرعامل کارخانه بجنورد پلاستیک و از اعضای هیات نمایندگان و از بانک توسعه صادرات جناب آقای خادمی رئیس اداره کل حسابرسی بانک توسعه صادرات وآقای حمزه مدیریت شعبه بجنورد حضور داشتند و به بحث و گفتگو پرداختند