پورآبادی در بازدید از کانال خبری “” استان من”” عنوان کرد:

– افزایش هزینه‌های حمل ونقل مانع رقابت تولیدکننده در بازارهای جهانی می شود

-مسئولیت اجتماعی صنایع استان در قبال مردم  یک ضرورت است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بجنورد،سعید پورآبادی، رئیس اتاق بازرگانی استان ظهر امروز در بازدید از کانال خبری استان من که به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار انجام شد این مناسبت را  به عوامل خبری این مجموعه توانمند  در سطح استان تبریک گفت.

از جمله از مهمترین موضوعات مطرح شده در این بازدید شامل :

افزایش هزینه‌های حمل ونقل باعث شده تولید کننده توان رقابتی خود را از دست بدهد

واین افزایش مانع رقابت تولید کننده در بازار های خارجی می شود.

مسئولیت اجتماعی صنایع در قبال مردم استان یک ضرورت است

صنایع بایستی  مسئولیت اجتماعی خود در قبال بهره‌برداری از منابع یک منطقه نسبت به مردم آن منطقه را برعهده بگیرد

متاسفانه ‌شاهد هستیم صنایع استان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود آن طور که باید و شاید گام های موثری در منطقه بر نداشته است و درآمدهای استان در استان های دیگه هزینه می شود.

منابع درآمدی اتاق های بازرگانی از دو منبع اصلی یعنی ۳در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی و ۴در هزار سود پس از کسر مالیات شرکت ها تامین می شود.

در این راستا صنایع استان بایستی کارت بازرگانی را از استان دریافت کنند

ارائه و صدور کارت بازرگانی برخی بنگاه‌های اقتصادی در خارج از استان اقدامی نامناسب است  چون باعث می شود تمام روادید بازرگانان منجمله مالیات و حساب های بانکی عاید استان دیگر شود. کشورهای دیگر آماده سرمایه گذاری در استان هستند و فقط عزم جدی مسئولان در تسهیل فرآیند سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در استان را می طلبد