رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در دیدار با خبرنگاران دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر دراستان با تاکید بر اینکه این نهاد اجرایی نیست، گفت: مسئولان از سفر هیات‌های تجاری به خراسان شمالی حمایت کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی سعید پورآبادی صبح یک شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان شمالی که به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، اظهار کرد: تولیدات استان باید صادرات محور باشد تا بتوانیم جای خود را در بازارهای خارجی پیدا کنیم.

وی افزود: افزایش هزینه‌های حمل و نقل در صادرات اثر منفی داشته و نمی‌گذارد در بازارهای بین المللی رقابت کنیم
پورآبادی همچنین درادامه با بیان این که کارخانه‌ها و شرکت‌های مستقر در استان باید کارت بازرگانی خود را از بجنورد تهیه کنند، اظهارداشت: اما اکنون برخی کارخانه‌ها خدمات را از استان گرفته اما سود آن‌ها به سایر استان‌ها می‌رود.

پورآبادی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی نهادی اجرایی نیست، بیان داشت: باید مصوبات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی از سوی مدیران پیگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی بجنورد در انتها گفت: مسئولان استانی از سفر هیأت‌های تجاری به خراسان شمالی حمایت کنند.