رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی با تاکید بر نقش آفرینی موثر زنان در توسعه اقتصادی استان گفت: زنان نقش مهمی در فعال سازی ظرفیت های اقتصادی استان خراسان شمالی دارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، سعید پورآبادی  در اولین جلسه هماهنگی تشکیل انجمن زنان بازرگان و کارآفرین استان که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل شد، یکی از مهم ترین عوامل در رشد شاخص های اقتصادی خراسان شمالی را ارتقاء مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: برای استفاده و بهره گیری کامل از ظرفیت ها و قابلیت های استان، مشارکت زنان امری ضروری است که باید همه مسئولین در این زمینه اهتمام کامل داشته باشند.

او تصریح کرد: امروزه یکی از عوامل مهمی که در توسعه یافتگی یک کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد، نرخ مشارکت و موقعیت زنان آن جامعه است.

وی با اشاره به رشد فعالیت و موفقیت زنان پس از انقلاب ادامه داد: در کشور ما زنان همواره در عرصه های مختلف نقش آفرینی موثر و کم نظیری داشته و در کنار مردان در جامعه حضور فعال داشته اند. در سال های اخیر نیز نمی توان زنان موفق در عرصه های علمی، اقتصادی، سیاسی و ورزشی و کارآفرینی را نادیده گرفت با این وجود اما هنوز به نقطه مطلوب برای مشارکت زنان در جامعه نرسیده ایم که این خود به عوامل مختلفی بستگی دارد.

رییس اتاق بازرگانی بجنورد، توانمند سازی زنان را بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: جامعه و اقتصاد ما به زنان توانمند با دانش نیاز دارد.

پورآبادی در ادامه خواستار تقویت ارتباط زنان کارآفرین استان در اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: اتاق بازرگانی با توجه به رسالت خود، درنظر دارد که زنان کارآفرین و بازرگان را دورهم جمع کرده و در قالب یک انجمن، خواسته ها و مطالبات آنان را پیگیری کند.

وی در پایان یکی از دلایل مهم پیگیری جهت تشکیل انجمن زنان کارآفرین و بازرگان در استان را ایجاد شبکه های هم اندیشی و شناخت زنان توانمند و شناسایی فرصت های اقتصادی مرتبط با حوزه زنان عنوان کرد. لازم بذکر است در ادامه این جلسه، زنان کارآفرین و تولیدکننده استان با طرح پرسش هایی در خصوص کارکردها و مزایای تشکیل انجمن زنان کارآفرین و بازرگان، با چگونگی فرآیند تشکیل و راه اندازی این تشکل و همچنین فعالیت های اتاق بازرگانی آشنا شدند