نشست مشترک رییس اتاق بازرگانی با فرماندار بجنورد با موضوع بررسی در  فرایند تسهیل و تسریع صدور مجوز ها برای ایجاد واحدهای تولیدی در استان با حضور سرمایه گذار بومی استان برگزار شد.

 ✍به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان شمالی در نشست مشترک سعید پورآبادی، رییس اتاق بازرگانی استان بامحمدباقر باقرپور فرماندار بجنورد که با حضور سرمایه گذار بومی استان برگزار شد موضوعاتی در حوزه تولید ماشین آلات، آماده سازی زمینه ها و قرار دادن امکانات، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به ویژه تسهیل و تسریع صدور مجوزها و ایجاد واحدهای تولیدی به جهت استارت اولیه خط تولید مورد بررسی قرار گرفت.