رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت: اتاق بازرگانی استان به دنبال بازاریابی های بین المللی برای صادرات این دست بافته ها به بازارهای هدف است.

سعید پورآبادی  با تاکید بر این نکته که فرش های دست بافت استان به ویژه فرش های ابریشم ترکمنی شهرستان راز و جرگلان نیازمند معرفی، تبلیغات و بازاریابی هستند، اظهار کرد: اتاق بازرگانی استان به دنبال بازاریابی های بین المللی برای صادرات این دست بافته ها به بازارهای هدف است.

وی افزود: تعدادی از فعالان صنعت فرش دست بافت و صنایع دستی استان را به نمایشگاه اکسپوی امارات همچنین به کشور عمان نیز اعزام خواهیم کرد تا تولیدات استان معرفی و نمایش داده شوند.

در عین حال، وی خواستار شد: فرش های دست بافت باید از طریق صدا و سیما معرفی و تبلیغ شوند.

رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی همچنین گفت: مرکز ملی فرش کشور باید از فرش های دست بافت به ویژه از فرش های دست بافت ابریشم خراسان شمالی در زمینه تولید و صادرات آنها حمایت کند تا تقویت شوند.

پورآبادی افزود: این مرکز در این باره قول هایی را به استان داده است که پیگیر تحقق آنها هستیم.