سالروز حماسه ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد