دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی از پیشنهاد شورای گفتگوی استان به شورای سطح ملی در  لغو افزایش نجومی قیمت گاز صنایع خبر داد که امیدواریم این مهم به زودی محقق شود.

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی، سعید پورآبادی ،دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه در سال ۱۴۰۰، هزینه سوخت مصرفی برخی صنایع به مقدار بسیار قابل توجهی افزایش یافت.

پورآبادی ادامه داد: شرکت گاز به علت برداشت هایی از متن قانون، قیمت گاز صنایع و شرکت های پایین دست فولاد مانند ریختگری، نورد و بازیافت فلز را بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داد.

وی افزود: این در حالی بود که واحدهای مذکور تولیدکننده فلزات نبوده و از فلزات به عنوان مواد اولیه استفاده می کردند لذا می بایست طبق قانون قیمت گاز آنها با تعرفه ۱۰ درصدی محاسبه می شد.

وی تصریح کرد: مشکلات به وجود آمده برای برخی صنایع خراسان شمالی باعث شد این مسئله را فورا به شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در سطح ملی منتقل کرده و پیگیری های لازم را صورت دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی بیان داشت:پس از پیگیری های متعدد در نهایت بنا شد شرکت گاز اضافه دریافتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ را از قبوض ماه های آتی شرکت های مشمول کم کند.

پورآبادی افزود: دیوان محاسبات نیز موظف شده بر اجرای این دستورالعمل نظارت کامل داشته باشد.

وی در پایان گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی با هدف کاهش و رفع مشکلات صنایع استان تمام تلاش خود را به کار خواهد بست و از هیچ اقدامی امتناع نخواهد کرد.