روز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹ الی ۱۲، با تدریس سرکار خانم رضایی معاون محترم توسعه و عضویت کارت بازرگانی اتاق تهران و همکارانشان خانمها درویش، قاسمی زاده و بهرامی نژاد ،با استقبال بیش از ۱۰۷ نفر از علاقمندان برگزار شد