صبح امروز هیات  تجاری استان خراسان شمالی وارد شهر آلماتی کشور قزاقستان شد.

✍به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن  وکشاورزی خراسان شمالی، صبح امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۰ هیات  تجاری استان خراسان شمالی وارد شهر آلماتی کشور قزاقستان شدکه با استقبال  دکتر محمد اشرف اکبری رییس مرکز نوآوری و تبادلات تجاری ایران و قزاقستان  روبروشدند.

دراین سفر سعید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی و حسین حاجی بگلو رئیس سازمان صمت و دیگر تجار استانی حضور دارند.

این سفر در راستای بررسی راه های گسترش وتوسعه روابط  تجاری واقتصادی ، انتخاب بازارهای هدف،یافتن طرف تجاری و جذب سرمایه گذار خارجی انجام شد.

نشست مسئولین و تجار دو کشور و تشریح پتانسیل های دوکشور ، جلسات B2B میان مسئولین دولتی و تجار بخش خصوصی ( همتایان هر کارگروه ) ، بازدید های تجاری مرتبط با هر کارگروه ، ایجاد فضای پرسش و پاسخ و دیدار با مسئولین سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلماتی و بازدید شهری با رویکرد بررسی های تجاری آلماتی از جمله برنامه های هیات تجاری استان خراسان شمالی به قزاقستان می باشد.