هیات تجاری خراسان شمالی طی سفر به کشور قزاقستان شهر آلماتی در اولین جلسه با  رئیس مرکز نوآوری و تبادلات تجاری ایران و قزاقستان به بررسی فرصت های  سرمایه گذاری مشترک طرفین پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی این جلسه با حضور سعید پورآبادی، رئیس اتاق بازرگانی بجنورد، حسین حاجی بگلو رئیس سازمان صمت استان خراسان شمالی و دکتر محمد اشرف اکبری رئیس  مرکز نوآوری و تبادلات تجاری ایران و قزاقستان برگزار شد .

این جلسه پیرامون تبادل اطلاعات در خصوص فرصت های سرمایه گذاری مشترک بین طرفین در محل مرکز مبادلات  تجاری و توسعه فناوری ایران و قزاقستان شهرآلماتی برگزارشد

همزمان بااین جلسه اعضای هیات تجاری خراسان شمالی از بازارسلامت شهرآلماتی قزاقستان  که بازار مصالح ساختمانی است بازدید کردند  تا ازنزدیک با محصولات بازار قزاقستان آشنا شوند .

و بعد از این بازار بازدیدی نیز از بازار کشاورزی و صنایع دستی شهر آلماتی خواهند داشت. هیات تجاری استان  خراسان شمالی ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ عازم قزاقستان شهر آلماتی شدند