دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه این استان محروم است، گفت: برخی قوانین ملی با شرایط تولیدکنندگان خراسان شمالی سازگار نیست لذا قوانین باید منعطف باشد ودرخصوص محلی برای دفن پسماندها و زباله‌های صنعتی  از سوی محیط زیست استان بایستی چاره اندیشی اساسی صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، سعیدپور آبادی در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اعلام این مطلب ازجمله موضوعات این جلسه را گزارش کمیته درخصوص مدیریت پسماند و بازیافت در حوزه ی صنایع استان و مشکلات ناشی از افزایش تعرفه های قیمت گاز صنایع  دراستان اعلام کرد.

وی یکی از  مصوبات جلسه پیشین این شورا ایجاد ساز و کار راه اندازی بازارچه مرزی  ذکر کرد که در این راستا با بسیج اصناف و مرزنشینان نشست‌های برگزار شد و موضوع در حال پیگیری است.

پورآبادی ادامه داد: بازارچه مرزی باید از طریق ملی و مسئولان ارشد پیگیری شود تا به نتیجه مناسب برسد.

وی در ادامه به برخی مشکلات واحدهای صنعتی اشاره داشت و افزود: پس از پیگیری‌های فراوان وثیقه‌هایی که اداره برق از واحدهای تولیدی می‌گرفت حذف شد و اینک تنها مبالغ هزینه‌ای پرداخت خواهد می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در خصوص مشکل پسماند برخی واحدهای تولیدی اسفراین بیان داشت: محلی برای دفن پسماندها و زباله‌های این واحدها از سوی محیط زیست تعبیه نشده و این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده است.

پورآبادی تصریح کرد: اکنون واحدهای تولیدی مجبورند در محل‌های پسماند شهری زباله‌های خود را دفن کنند که به این خاطر مراجع قضائی این واحدها را فراخوانده اند.

وی افزود: محیط زیست معتقد است باید واحدهای تولیدی پسماند خود را به استان‌ها های دیگر که محل مخصوص دفن پسماند صنعتی دارند انتقال دهند که این امر هزینه‌های بسیار بالایی را بر دوش تولید کننده می‌گذارد.

پورآبادی ایجاد محلی برای این مسئله در شهرستان اسفراین را ضروری دانست و گفت: این مسئله زمان بر بوده لذا باید تا ساخت این مجموعه تدبیری حاصل شود تا مشکلات تولیدکنندگان کاهش یابد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی افزایش قیمت تعرفه‌های حامل‌های انرژی را در دیگر مشکل واحدهای تولیدی عنوان کرد و بیان داشت: طی سال اخیر هزینه حامل‌های انرژی تا ۴ برابر نیز افزایش داشته است که تولیدکننده توان پرداخت آن را ندارد.

وی افزود: خراسان شمالی استان محرومی است لذا هر تصمیمی که در سطح ملی گرفته می‌شود لزوماً نباید به همان شکل در استان اجرایی شود.

پورآبادی یادآور شد: پیشنهاد به دولت برای ارائه لایحه در این خصوص زمان آن بر است لذا مسئولان استانی موظفند در این حوزه از اختیارات خود استفاده کنند و هزینه‌های تولید کنندگان را کاهش دهند.

-محیط زیست خراسان شمالی برای ساماندهی زباله‌های صنعتی اقدام کند

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز دراین جلسه  مدیریت پسماند صنعتی را بر عهده محیط زیست دانست و گفت: محیط زیست باید محلی برای دفن زباله‌های صنعتی مشخص کرده و زیرساخت‌ها را فراهم کند.

محمود قنبری اظهار کرد: مدیریت زباله‌های صنعتی بر عهده سازمان محیط زیست است لذا این نهاد طبق قوانین و چهار چوب‌های خود باید تصمیم گرفته و نظارت کند.

وی با اشاره به آسیب زایی زباله‌های صنتعتی، گفت: محیط زیست باید محلی برای دفن زباله‌های صنعتی استان مشخص کرده و زیرساخت‌ها را فراهم کند.

وی افزود: این سازمان موظف است تا جلسه بعدی مدت زمان اجرای این طرح را اعلام کند و در صورت کمبود بودجه نامه‌ای تنظیم کرده تا به رئیس جمهور ارسال شود.

قنبری تصریح کرد: تا پیش از ایجاد زیرساخت‌های مناسب زباله‌های کم خطر با زباله‌های شهری دفن شود و مواد پرخطر به مراکز سایر استان‌ها ارسال گردد.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اشاره به هزینه بر بودن انتقال پسماندها به سایر استان‌ها برای واحدهای تولیدی، گفت: نامه‌ای تنظیم شده و در آن وام بلاعوض برای این واحدها از سوی سطح ملی درخواست شود.