صادرات هر کشور آیینه ای از قدرت اقتصادی آن کشور است. از آنجایی که توسعه صادرات هر کشور منشاء اشتغال زایی ، کسب درآمد ارزی بیشتر و تعامل مثبت تجاری با دیگر کشورهای جهان است لذا کشورهای مختلف برای برخورداری از ثمرات آن نسبت به حمایت ازصادرات اقدام می کنند.

حال آنکه امروز در دنیای کنونی نقش صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق صادرات کالا و خدمات محدود نمی شود، بلکه نقش مهمتری را به عنوان یک راهبرد رشد و حتی توسعه اقتصادی در جهان برعهده دارد.   

 اینجانب بیست و پنجمین سالروز ملی صادرات را از طرف  هیات رئیسه، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان شمالی / بجنورد به تمام فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و صنعتگران  تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از خداوند متعال رشد و توسعه اقتصادی کشور را در تمام عرصه های جهانی خواستاریم.