صنعت و ماشین آلات ، انرژی های تجدید پذیر – خودرو و حمل و نقل ، خودرهای برقی
۲۷ -۲۵ آبان ۱۴۰۰