افزایش تعاملات بخش خصوصی و دولتی رونق و توسعه استان را به دنبال دارد

File engine/modules/statnew.php not found.
File engine/modules/statnew.php not found.

استاندار خراسان شمالی بر الزام تعاملات بیشتر بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد و گفت: هرچه روابط کاری و تعاملات این دو بخش افزایش یابد آثار و برکات آن به استان بر می گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان شمالی، محمد رضا خباز، استاندار خراسان شمالی درهشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باقدردانی از اتاق بازرگانی بجنورد به منظور برگزاری منظم و به  موقع جلسات این شورا گفت: خوشبختانه تمام دستور جلسات شوار در دبیرخانه کمیته های ذیل شورا  به موقع و کارشناسی شده برگزار می شود تا پیشنهادات و نتایج جمع بندی شده در جلسات شورای گفتگوی استانی عنوان وپیگیری گردد.

وی به جلسه قبلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درمحل اتاق بازرگانی بجنورد اشاره کرد و از سه دستو رکار هشتمین جلسه شورای استانی طی این جلسه خبرداد.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی  خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان بر ضرورت پاسخگو بودن به مکاتبات جلسات این شورا تاکید کرد گفت: بی جواب گذاشتن مکاتبات جلسات شورای استانی (بخش خصوصی ) از سوی دستگاه های اجرایی  بی اطلاعی آن دستگاه را نشان می دهد  براین اساس  حتی اگر دستگاهی پاسخی ندارد اعلام کند.

خباز یکی از بحث های مهم این جلسه را علاوه بر دستورات جلسات این شورا  را موضوع استفاده از ظرفیت جدید قانونگذار تحت عنوان اوراق تسویه اعلام کرد .

وی افزود: اوراق تسویه بدین معناست که پیمانکارانی که از دولت طلب دارند و نتوانسته اند طلب خود را از دولت وصول کنند  می توانند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی از طریق اوراق تسویه که قانونگذار تعیین کرده از محل اسناد خزانه اقدام به تهاتر کنند.

وی با بیان این که تاکنون از ظرفیت اسناد خزانه بسیار محدود استفاده شده است ، اظهارداشت : دراین خصوص دستگاه ها جدی وارد کار شوند زیرا باید پیمانکاران تقویت شوند تا بتوانند پروژه های جدید برای خود تعریف کنند.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: درهمین راستا دراین جلسه مصوب شده کمیته ای به دبیرخانه ای سازمان برنامه و بودجه استان با همراهی 7 دستگاه متشکل از استانداری، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، اقتصاد و دارایی ، انجمن پیمانکاران و بانک  تشکیل گردد تامباحث ،مشکلات به ویژه مطالبات پیمانکاران بررسی و پیگیری شود.

وی مجموع بدهی پیمانکاران استان از دولت را براساس آمار سازمان برنامه و بودجه حدود 180 میلیارد تومان اعلام کرد وافزود: از این میزان  حدود 80 میلیارد تومان استانی و 100 میلیارد آن ملی است.

خباز ازدیگر مصوبات این جلسه را مربوط به اداره تغزیزات حکومتی استان اعلام کرد که نیازمند کار کارشناسی بیشتر است برهمین اساس مقرر شد درجلسه آینده اعلام نظر قطعی  شود.

استاندار خراسان شمالی بر الزام تعاملات بیشتر بخش خصوصی و دولتی بایکدگیر تاکید کرد و گفت: هرچه روابط کاری و تعاملات این دو بخش افزایش یابد آثار و برکات آن به استان بر می گردد.

محمد صمدی، دبیر وسخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز دراین جلسه به جلسه اخیر کمیته بررسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی   که با حضور انجمن پیمانکاران درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد اشاره کرد وافزود: تمامی جلسات کمیته بررسی ذیل شورای استانی در محل اتاق بازرگانی به طور منظم و کارشناسی شده برگزار می گردد .

وی سه دستور کار هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را شامل پیگیری مصوبات جلسه قبل، گزارش کمیته در خصوص بررسی آِیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 و بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه ششم و گزارش کمیته بررسی و ارائه راهکار مناسب در جهت اصلاح قانون پرونده های دارای مشکل فنی واحدهای تولیدی اعلام کرد.

وی از سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان تنها دستگاه پاسخگو به مکاتبات جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قدردانی کرد و گفت: متاسفانه دیگر دستگاه های استان به مکاتبات این جلسات پاسخگو نبوده اند.

صمدی با اشاره به مصوبات جلسه قبل کمیته ذیل شورا،گفت: در این کمیته پیشنهاد گردید با عنایت به عدم تطابق حفظ قدرت خرید با نرخ تنزیل اوراق در فرا بورسی پیشنهاد می شود  در آیین نامه اجرایی میزان حفظ قدرت خرید برابر با نرخ تسهیلات سالیانه بانکی پیش بینی گردد.

وی افزود: همچنین در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی سال 96 مبلغ حفظ قدرت خرید با 8 درصد ذکر شده  به همین منظور باعث سلیقه ای عمل کردن دستگاه ها شده ، بنابراین پیشنهاد می گردد حفظ قدرت خرید به صورت قطعی و بدون عبارت تا در آیین نامه قید شود.

وی ادامه داد: همچنین در مورد اوراق هم پیشنهاد می شود حفظ قدرت خرید برابر با سپرده بانکی تعیین گردد.

گفتنی است هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مدیران کل استان و اعضای بخش خصوصی درمحل استانداری خراسان شمالی برگزار شد.

ادامه مطلب