دوره تخصصی آشنایی با سامانه ثبت سفارش توسط اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد

File engine/modules/statnew.php not found.
File engine/modules/statnew.php not found.

 

دوره تخصصی آشنایی با سامانه ثبت سفارش در روز پنج شنبه  3 آبان ماه   باحضوربیش از 70 نفر از علاقمندان درمحل  اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره تخصصی آشنایی با سامانه ثبت سفارش با اهداف افزایش  سطح آگاهی باسامانه ثبت سفارش علاقمندان  درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

دراین دوره آموزشی بیش از 70 نفر از علاقمندان شرکت داشتند. این دوره آموزشی با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر مظفر ناصری طاهری از اساتید برجسته و به نام اتاق ایران برگزار می شود.

 همچنین  در پایان این دوره آموزشی به تمامی شرکت کنندگان از سوی اتاق ایران گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

 

ادامه مطلبدوره تخصصی اسناد حمل ونقل از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد

File engine/modules/statnew.php not found.
File engine/modules/statnew.php not found.

 

دوره تخصصی اسناد حمل  ونقل 17 مهرماه با حضور شرکت کنندگان  درمحل سالن آموزش   اتاق بازرگانی خراسان شمالی/ بجنورد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی دوره تخصصی اسناد حمل  ونقل در در راستای ارتقاء سطح آگاهی علمی و آشنایی سرمایه گذاران، مدیران ارشد اقتصادی، تجار و بازرگانان، بنگاههای اقتصادی و صاحبان صنایع و مشاغل با حضور شرکت کنندگان درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد. سرفصل های این دوره آموزشی شامل تعریف سند، تفاوت اسناد بازرگانی و حمل و نقل، روش های حمل و نقل و مسئولیت های متصدیان براساس اسناد  ... می باشد.

براساس این گزارش  این دوره آموزشی با حضور ارزشمند سرکار خانم دکتر  اشرف تقی زاده  از اساتید برجسته و به نام اتاق ایران برگزار شد.

گفتنی است در پایان این دوره آموزشی به تمامی شرکت کنندگان از سوی اتاق ایران گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی ویژه تشکل ها

File engine/modules/statnew.php not found.
File engine/modules/statnew.php not found.

دوره آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی ویژه تشکل ها از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی و باهمکاری اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی  استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی ویژه تشکل ها با هدف ارتقای و آگاهی بیشتر انجمن ها ، اتحادیه ها و تشکل ها و علاقمندان با قوانین کار و تامین اجتماعی در محل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

این دوره آموزشی توسط اتاق بازرگانی و باهمکاری اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان  برگزار شد.براساس این گزارش  این دوره آموزشی با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر دکتر مجید نجارزاده  از اساتید برجسته و به نام اتاق ایران برگزار شد. این دوره آموزشی در روز  شنبه 14 مهرماه امسال راس ساعت 8:30  صبح  درمحل  سالن جلسات  اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

 همچنین  در پایان این دوره آموزشی به تمامی شرکت کنندگان از سوی اتاق ایران گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

ادامه مطلبدوره آموزشی " طراحی و تدوین مدلهای کسب و کار برگزار شد

File engine/modules/statnew.php not found.
File engine/modules/statnew.php not found.

 

دوره آموزشی طراحی و تدوین مدل های کسب و کار   در روز شنبه  7 مهرماه   درمحل   اتاق بازرگانی خراسان شمالی با حضور بیش از 70 نفر از علاقمندان  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره آموزشی طراحی و تدوین مدلهای کسب و کار      ( BusinessPlan ) "

در راستای ارتقاء سطح آگاهی علمی و آشنایی سرمایه گذاران، مدیران ارشد اقتصادی، تجار و بازرگانان، بنگاههای اقتصادی و صاحبان صنایع و مشاغل درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

براساس این گزارش در این دوره آموزشی بیش از 70 نفر از علاقمندان شرکت داشتند که همگی طی ارزیابی انجام شده اظهار رضایتمندی خود را برای برگزاری و شرکت دوره های آتی اعلام کردند.

سرفصل های این دوره آموزشی شامل مهارت های عمومی استارت آپ، تیم سازی و سرمایه انسانی در استارت آپ ها، مدیریت محصول و خدمات و مسائل مالی و حقوقی استارت آپ ها، انواع مدلهای کسب و کار و تحلیل مدلهای کسب و کار موفق و ... می باشد.

براساس این گزارش  این دوره آموزشی با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر جواد الهی نسب از اساتید برجسته و به نام اتاق ایران برگزار می شود.

همچنین  در پایان این دوره آموزشی به تمامی شرکت کنندگان از سوی اتاق ایران گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

 

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزشی مدیریت تبلیغات و بسته بندی صادرات درمحل اتاق بازرگانی بجنورد

File engine/modules/statnew.php not found.
File engine/modules/statnew.php not found.

دوره آموزشی مدیریت تبلیغات و بسته بندی صادرات  از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی باحضور تجار و بازرگانان  و علاقمندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره آموزشی مدیریت تبلیغات و بسته بندی صادرات  باحضور تجار و بازرگانان  و علاقمندان در روز پنج شنبه 22 شهریورماه درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

 این دوره آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی علمی و آشنایی سرمایه گذاران ، مدیران ارشد اقتصادی ، تجار و بازرگانان ، بنگاههای اقتصادی و صاحبان صنایع و مشاغل  برگزار شد.

براساس این گزارش  تعریف و مفهوم تبلیغات و بسته بندی، جایگاه کلیدی رنگ ها، شکل معماری و تاثیر آن در صنعت تبلیغات و بسته بندی، برنامه ریزی ، اثر بخشی و هدف گذاری در تبلیغات و بسته بندی، مراحل و ویژگی های یک شعار تبلیغاتی خوب و اصول و طراحی لوگو ، آرم و نشانه ازجمله سرفصل های این دوره آموزشی بود.

  دوره آموزشی مدیریت تبلیغات و بسته بندی صادرات توسط دکتر مازیار قاسم زاده سنگرودی  از اساتید برجسته اتاق ایران برگزار شد که دراین دوره بیش از 60 نفر از علاقمندان شرکت کردند.

گفتنی است در پایان این دوره آموزشی به تمامی شرکت کنندگان از سوی اتاق ایران گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

 

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزشی نقش کارآفرینی وتفکر خلاق درکسب وکار از سوی اتاق بازرگانی بجنورد

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.

دوره آموزشی نقش کارآفرینی  وتفکر خلاق درکسب وکار در روز چهارشنبه  17 مرداد ماه درمحل اتاق بازرگانی بجنورد باحضور بیش از 70 نفر از علاقمندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره آموزش نقش کارآفرینی  وتفکر خلاق درکسب وکاردر روز چهارشنبه 17 مرداد ماه باحضور علاقمندان، تجار و بازرگانان درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

این گزارش حاکی از این است دراین دوره آموزشی بیش از 70 نفر ازعلاقمندان شرکت کردند و در رابطه با مباحث تاریخچه و اهمیت کارآفرینی، انگیره ها و موانع کارآفرینان برای شروع کسب و کار، خلاقیت و نوآوری در کسب و کار ، ویژگی کسب و کار های خلاق  و... پرداخته شد.این دوره آموزشی با توسط دکتر شهرام بیات از اساتید برجسته اتاق ایران، برگزار شد. همچنین  در پایان این دوره آموزشی به تمامی شرکت کنندگان از سوی اتاق ایران گواهینامه معتبر اعطا می شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 39-05832728238 داخلی 15 خانم علی آبادی تماس حاصل فرمایند

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزشی نقش کارآفرینی وتفکر خلاق درکسب وکار از سوی اتاق بازرگانی بجنورد

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.
برگزاری دوره آموزشی نقش کارآفرینی  وتفکر خلاق درکسب وکار از سوی اتاق بازرگانی بجنورد


دوره آموزشی نقش کارآفرینی وتفکر خلاق درکسب وکار در روز چهارشنبه 17 مرداد ماه درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره آموزش نقش کارآفرینی وتفکر خلاق درکسب وکاردر روز چهارشنبه 17 مرداد ماه باحضور علاقمندان، تجار و بازرگانان درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار خواهد شد.محورهای این دوره آموزشی شامل تاریخچه و اهمیت کارآفرینی، انگیره ها و موانع کارآفرینان برای شروع کسب و کار، خلاقیت و نوآوری در کسب و کار ، ویژگی کسب و کار های خلاق و... اشست.
براساس این گزارش دوره آموزش نقش کارآفرینی وتفکر خلاق درکسب وکار توسط دکتر شهرام بیات از اساتید برجسته اتاق ایران، برگزار می شود.ایشان دارای سوابقی ازجمله مدرس دوره های تخصصی کیفیتی، مدیریتی و صنایع در شرکت ها و سازمان مدیریت صنعتی و مراکز آموزش بازرگانی، عضو انجمن مهندسین متالوژی ایران، دارای گواهی ثبت اختراع آلیاژ، مهندسی مجدد فرآیندها و انجام اقدامات اصلاحی لازم وعضو جامعه ریختگران ایران و... می باشد.
این گزارش حاکی از این است این دوره آموزشی در روز چهارشنبه 17 مرداد ماه امسال راس ساعت 8:30 صبح درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار خواهد شد. همچنین در پایان این دوره آموزشی به تمامی شرکت کنندگان از سوی اتاق ایران گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 39-05832728238 داخلی 15 خانم علی آبادی تماس حاصل فرمایند.

ادامه مطلبدوره تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری توسط واحد آموزش اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.

دوره تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری  چهارشنبه 27 تیرماه سال جاری باحضور تجار و بازرگان و علاقمندان درمحل  اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری چهارشنبه  27 تیرماه برای تجار و بازرگانان و علاقمندان راس ساعت 9 صبح درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار خواهد شد.

این گزارش حاکی است ، این دوره آموزشی توسط دکتر علیرضا یوسفی از اساتید برجسته اتاق ایران ، دکتری DBA از دانشگاه بین الملی مالزی و دکتری مدیریت راهبردی  برگزار شد.سرفصل های این دوره آموزشی شامل مدیریت دادوستد، اهداف و منافع Crm ، گام های مدیریت ارتباط با مشتری و نقش کارکنان در مدیریت ارتباط با مشتری بود.

همچنین در پایان این دوره آموزشی گواهینامه معتبر به تمامی شرکت کنندگان از سوی اتاق ایران اعطا شد.

ادامه مطلبدوره تخصصی آشنایی با قوانین مقررات صادرات و واردات توسط اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار شد

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.

دوره تخصصی آشنایی با قوانین مقررات صادرات و واردات پنج شنبه  7 تیرماه سال جاری درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، دوره تخصصی آشنایی با قوانین و مقررات صادرات و واردات پنج شنبه  7 تیرماه برای تجار و بازرگانان و علاقمندان راس ساعت 8:30 صبح درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

براساس این گزارش ، این دوره تخصصی  با رویکرد تدوین استراتژی های صادراتی و وارداتی برای علاقمندان، تجار و بازرگانان برگزار شد.دوره تخصصی آشنایی با قانون مالیات مستقیم و غیر مستقیم توسط  دکترمظفر ناصری از اساتید برجسته اتاق ایران و مدرس رسمی سازمان توسعه و تجارت ایران درحوزه مقررات صادرات و واردات برگزار شد.

لازم به ذکر است در پایان این دوره آموزشی گواهینامه معتبر به تمامی شرکت کنندگان از سوی اتاق ایران اعطا خواهد شد.

ادامه مطلبدوره تخصصی راهکارهای افزایش فروش در شرایط رکود از سوی اتاق بازرگانی بجنورد

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.

دوره تخصصی راهکارهای افزایش فروش در شرایط   رکود 29 خرداد امسال درمحل اتاق بازرگانی بجنورد با حضور شرکت کنندگان و علاقمندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، "دوره تخصصی راهکارهای افزایش فروش در شرایط رکود" در روز سه شنبه  29 خرداد امسال از سوی واحد آموزش درمحل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر محمد رضا انصاری از اساتید برجسته و به نام اتاق ایران ( دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار )برگزار شد. تغییرات بارز در شرایط رکود، تحلیل رفتار مشتری و مدیریت احساسات وی در شرایط رکود و روانشناسی و توسعه فروش در شرایط رکود و ... ازجمله محورهای این دوره آموزشی بود.

گفتنی است این دوره آموزشی از سال 8 صبح تا 13:30 روز سه شنبه 28 خردادماه  برگزار شد و به تمامی شرکت کنندگان از سوی اتاق ایران گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

ادامه مطلب